O bibliotece

''NASZA BIBLIOTEKA JEST MIEJSCEM GDZIE KAŻDY CZUJE SIĘ SZCZĘŚLIWY
I NAJWAŻNIEJSZY NA ŚWIECIE"

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Pilczynie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Łaskarzew, która realizuje zadania własne Gminy Łaskarzew w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, a nadzór merytoryczny nad jej działalnością prowadzi Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W skład GBP w Nowym Pilczynie wchodzi:

 • Biblioteka centralna w Nowym Pilczynie
 • Filia Biblioteczna w Dąbrowie
 • Filia Biblioteczna w Izdebnie
 • Punkt Biblioteczny w Starym Helenowie

Celem Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby czytelnicze, oświatowe, informacyjne i kulturalne mieszkańców, upowszechnianie i promocja kultury lokalnej, pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

MISJA BIBLIOTEKI

"EFEKTYWNE ZASPOKAJANIE POTRZEB KULTURALNO-OŚWIATOWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY ŁASKARZEW POPRZEZ WDRAŻANIE NOWYCH POMYSŁÓW, WSPÓŁPRACĘ I ROZWÓJ KWALIFIKACJI"

 • IMG_1934_wynik
 • IMG_1937_wynik
 • IMG_2036_wynik
 • IMG_6045_wynik
 • Pilczyn._wynik

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie

 • mgr Agnieszka Baran - dyrektor GBP w Nowym Pilczynie
 • Ewelina Jasińska - kierownik Filii Bibliotecznej w Dąbrowie
 • Teresa Kondej - Kierownik Filii Bibliotecznej w Izdebnie
 • Jadwiga Opieka - główny księgowy
 • Małgorzata Michalczyk - stażysta