Historia biblioteki

Biblioteka Gromadzka w Pilczynie powstała 1.12.1954 roku i była samodzielną placówką podlegającą Gromadzkiej Radzie w Pilczynie. Księgozbiór liczył 700 książek.
Biblioteka mieściła się w domu prywatnym u Państwa Kurachów w Nowym Pilczynie, zajmowała jeden mały pokój wyposażony w regały na książki i piec kaflowy. Wypożyczaniem książek zajmował się społecznie Pan Milewski, ówczesny nauczyciel miejscowej szkoły. Pierwszym zatrudnionym na pół etatu bibliotekarzem była Pani Alina Konopacka w 1956 roku.
W 1958 roku Biblioteka została przeniesiona do domu Państwa Chacińskich.
Od 1960 biblioteka była filią Gromadzkiej Biblioteki w Łaskarzewie, gdyż zlikwidowano Gromadę Pilczyn.

W 1962 roku było około 4000 książek, czytelników około 100 osób.

W 1967 roku Biblioteka zmienia lokal. Zostaje przeniesiona do budynku po dawnej szkole podstawowej w Starym Pilczynie. Zajmuje jedno, duże pomieszczenie ogrzewane piecem kaflowym.
W 1973 roku likwidacji uległy Gromadzkie Rady Narodowe, więc biblioteka w Łaskarzewie zmieniła nazwę na Miejska Biblioteka w Łaskarzewie. Biblioteka w Pilczynie została jej Filią. To samo stało się z bibliotekami w Izdebnie i Dąbrowie.
W 1991 roku po utworzeniu Gminy Łaskarzew Biblioteka w Pilczynie stała się samodzielną samorządową instytucją kultury.
Budynek biblioteki uległ poważnemu uszkodzeniu w trakcie burzy, więc w 2002 roku biblioteka została przeniesiona do budynku w Nowym Pilczynie, w którym po wojnie była szkoła. Na początku zajmowała tylko jedno pomieszczenie, ale w 2005 roku dzięki staraniom mieszkańców wyremontowano drugą salę, w której rok później utworzono kawiarenkę internetową.
W 2003 roku samorząd gminy podjął decyzję o utworzeniu Gminnej Biblioteki w Nowym Pilczynie, w skład której weszły biblioteki w Dąbrowie i Izdebnie, zostały one filiami.

Od 2006 roku w Bibliotece działa kawiarenka internetowa z darmowym dostępem do internetu dla jej użytkowników.

Pracownicy Biblioteki:
lata 1956 – 1960 - Alina Konopacka z Pilczyna Starego
lata 1960 – 1962 - Alicja Chrzanowska z Łaskarzewa
lata 1962 – 1963 - Stanisława Konnej Rusak z Pilczyna Nowego
lata 1963 - 1966 - Anna Pytlarczyk z Kacprówka.
lata 1966 – 1979 - Wacława Domarecka.
lata 1979 – 1985 – Boratyńska Maria i Rusak Elżbieta
lata 1985 – 1989 – Aleksandra Liszewska
lata 1989 – 1994 - Urszula Zalasińska,
od 15.09.1994 - Agnieszka Baran