DOTACJE I DOFINANSOWANIA W 2013 ROKU

GBP w Nowym Pilczynie w celu ciagłego rozwoju instytucji i zaspokajania potrzeb uzytkowników korzysta z różnych możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych, poprzez udział w konkursach i projektach grantowych i dotacyjnych. W 2013 roku udało się otrzymać łącznie 9.556 zł.

  • Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy 6.500 zł na zakup nowości wydawniczych, zakupiono 304 książki
  • Z Fundacji Orange 3.056 zł na edukację i popularyzację wykorzystania Internetu oraz darmowy dostęp do sieci dla użytkowników Biblioteki

Ponad to Biblioteka nawiązuje współpracę z innymi organizacjami i instytucjami, w celu rozwoju oferty kulturalno - edukacyjnej dla różnych grup użytkowników. I tak realizowaliśmy następujące projekty:

  • zakup książek do bibliotek ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
  • "Kolorowe Lato", cykl warsztatów dla dzieci w czasie wakacji, realizowany z firmą AkzoNobel 
  • "Lato na wsi", wakacyjne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, realizowany z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki
  •  Licencje komputerowe z firmy Microsoft o wartości 5.078 zł