DOTACJA NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Biblioteka w 2014 roku otrzymała 2 dotacje z Biblioteki Narodowej. Pierwsza z nich, w wysokości 6.000 zł, dotyczy zakupu nowości wydawniczych dla różnych grup wiekowych. Natomiast druga - 5.292 zł - zakupu nowości wydawniczych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych. Biblioteka nawiązała współpracę z Biblioteką w Zespole Szkół w Starym Pilczynie, do której zostało przekazanych 191 książek o wartości 3.000 zł dla dzieci i młodzieży. Zadania te zostały zrealizowane ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wkład własny Biblioteki w zadania to 14.050 zł.